EsaandBatF 1 - วิชาการเรายินดีต้อนรับคุณที่ Mermaids Dive Center ซึ่งเราเป็น PADI Career Development Center ซึ่งครูผู้สอนของสถาบัน PADI ทุกคนมีทั้งความรู้และความชำนาญ เราจะฝึกคุณให้เป็นนักดำน้ำที่ดี มีทักษะ มีลักษณะของการเป็นผู้นำ รวมถึงการรู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างทันท่วงที

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มเทคนิคในการดำน้ำ้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือเพื่ออาชีพ

ที่สำนักงานใหญ่ โค้งหนุมาน ถนนทัพพระยา เราเปิดให้บริการเติมแก็ส EANX (ไนตร็อก) รวมถึงแก็ส Helium(ฮีเลี่ยม) สามารถสอนถึงวิธีการปฏิบัตที่ถูกวิธีเพื่อพร้อมที่จะให้บริการเกี่ยวกับ Tri- Mix ต่อไป

นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ดำน้ำ้มากมายไว้บริการ (หากคุณไม่ได้เตรียมมา)และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะมีอุปกรณ์เป็นของตนเอง เราสามารถจัดหาให้ได้เช่นกัน(กรณีที่สินค้าในสำนักงานขาด)

Semi-Tech และ Technical หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักดำน้ำที่มากด้วยประสบการณ์ และชอบการผจญภัยที่น้ำลึก หลักสูตรนี้มีการจัดเตรียมเรือ
ไว้โดยเฉพาะ เรามีจุดดำน้ำทุกระดับ และยังมีเรือจมเช่น The Hole ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Semi Technical สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วยการ ส่ง email หาเรา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำคุณตลอดเวลา